Vi bygger framtidens tillverkningsindustri

Sebbot Invest är ett holdingbolag som förvärvar och utvecklar företag, främst inom verkstadssektorn. Det långsiktiga ägarperspektivet präglas av ett nyfiket entreprenörskap och snabbhet mellan ord och handling där kundernas affärsnytta alltid är vägledande. Verksamheten vilar på starka värderingar om ett coachande ledarskap där medarbetarna får utrymme att växa.

Våra bolag

Bandstål AB är ett fristående stålservicecenter beläget i Bångbro, Kopparberg, som levererar tunnplåt till kunder i både Sverige och Norge.

Besök webbplats

Macromould, också i Bångbro, tillverkar stora modeller och formar för bland annat båtar, bilar, lastbilar, stålgjutgods, betong och geologiska modeller.

Besök webbplats

CNC Quality i Karlskoga har spetskompetens kring skärande tillverkning i metall med kunder inom bland annat bil-, glas- och försvarsindustrin.

Besök webbplats

Sebbot Fastigheter AB är ett fastighetsbolag med fokus på att äga, förvalta och utveckla industrifastigheter. Bolaget äger f n en fastighet på 20 000 kvm belägen i Bångbro.

Besök webbplats

Friskvårdsanläggningen Värket är en hälsosatsning i det lokala samhället för att vända på den rådande trenden där Ljusnarsbergs kommun har landets högsta sjukfrånvaro.

Besök webbplats

Kontakt

Torbjörn Nilsson, VD och Ägare

torbjorn@sebbotinvest.com